Manifest

Samozřejmostí je pro nás neustálé sledování technických a legislativních změn v zájmových oblastech činnosti společnosti. Jsme schopni proto pružně reagovat na poptávku našich stálých i nových klientů po konzultačních službách i v relativně nových oborech.

Čím se zabýváme

E-expert, spol. s r.o.  se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

Máme praktické zkušenosti v oblasti integrované prevence (IPPC), posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), povolování zdrojů znečišťování ovzduší, známe problematiku emisí skleníkových plynů i dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Evropská databanka

E-expert, spol. s r.o. je také součástí firem Evropské databanky a.s.