Máme zkušenosti s úspěšným vyřízením žádostí o poskytnutí výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

Pro naše klienty zpracováváme komplexní žádost zahrnující:

  • Odborné posouzení k udělení výjimky dle § 14 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb.
  • Ekonomické hodnocení dosažení úrovně emisí spojených s BAT
  • Rozptylovou studii
  • Žádost o změnu integrovaného povolení