Posouzení zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu, stanovení úrovně emisí skleníkových plynů

K projektům financovaným z IROP provádíme posouzení, zda infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, stanovení úrovně emisí skleníkových plynů, které při projektu vzniknou a zda infrastruktura/výstupy z projektu jsou v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050.

Dokumentaci zpracováváme v souladu s Technickými pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/c 373/01) vydaným Evropskou komisí 09/21.