Nové výzvy v OPŽP 2021+, ve specifickém cíli 1.6. Příroda a znečištění

Pro naše klienty jsme již zahájili zpracování žádostí o podporu ve 12. a 13. výzvě OPŽP.

Jedná se o výzvy zaměřené na snižování emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a na obnovu státní monitorovací sítě kvality ovzduší.

Podrobnější informace o naší nabídce nalezte na stránce DOTACE V ŽP.