Konferenci ENVIRO 2020 udělil záštitu ministr životního prostředí ČR a je organizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Děkujeme.