Milí přátelé,

připravujeme již 4. ročník konference ENVIRO 2019, který se bude konat tentokrát na Slovensku.

Termín: 29. – 31. 5. 2019

Místo: Trenčianské Teplice

Akademický výbor konference:

  • prof. Ing. Dagmar Juchelková (VŠB – TU Ostrava)
  • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX, Brno)
  • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
  • doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
  • prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)

 

Organizační výbor konference:

  • Mgr. Martin Kovačič (EKOS PLUS s.r.o.)
  • Vincent Šušol (EKOS PLUS s.r.o)
  • Ing. Vladimír Lollek (E-expert, spol. s r.o.)
  • Ing. Petra Bestová (E-expert, spol. s r.o.)

 

Podrobnější informace o programu a možnostech registrace Vám přineseme v příštích dnech.