V oboru poskytujeme


IPPC | EIA

Posuzování vlivů staveb na životní prostředí, integrovaná prevence

VÍCE

Ovzduší a klima

Rozptylové studie, odborné posudky, provozní řády, …

VÍCE

Dotace v ŽP

Žádosti o podporu, studie proveditelnosti, analýzy souladu, …

VÍCE

Ostatní služby

Hlukové studie, Havarijní plány, enviromentální mapy, …

VÍCE