Samozřejmostí je pro nás neustálé sledování technických a legislativních změn v zájmových oblastech činnosti společnosti. Jsme schopni proto pružně reagovat na poptávku našich stálých i nových klientů po konzultačních službách i v relativně nových oborech.

E-expert, spol. s r.o.  se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie, energetické audity a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

Máme praktické zkušenosti v oblasti integrované prevence (IPPC), posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), povolování zdrojů znečišťování ovzduší, známe problematiku emisí skleníkových plynů i dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Zkušenosti

V oblasti enviromentálního poradenství se pohybujeme od roku 2002.

Kvalita

Náš tým specialistů řeší zakázky jakéhokoli druhu.

Zákazníci

Zákaznící jsou s námi spokojení a rádi se k nám vracejí.

Software

Používáme ten nejnovější software používaný pro modelování a vizualizaci dat.

Komplexnost

Poradíme si jak s jednoduchými studiemi, tak i se složitějšími projekty.

Adaptabilita

Reagujeme rychle na změny právních předpisů.

Základní údaje o společnosti


  • Obchodní firma: E-expert, spol. s r.o.
  • Sídlo: Mrštíkova 883/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  • Zapsána: v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 27136
  • IČ: 26783762
  • DIČ: CZ26783762
  • ID datové schránky: fbc24an